Online display advertising trends in 2017

Deze online display trends moet je in 2017 in de gaten houden

Het jaar 2016 ligt alweer achter ons. Een jaar waarin display advertising onverminderd populair was en de online advertentiemarkt, technieken en tools alsmaar intelligenter werden. Welke trends moet je als marketeer in de gaten houden in 2017? In deze blog bespreek ik vier ontwikkelingen om je marketingstrategie op aan te passen.

Mobile wordt (nog) groter

2017 is het jaar van mobile advertising. Het zal niemand ontgaan zijn dat de mobiele devices goed geïntegreerd zijn in het dagelijks leven van de consument en dus strategisch belangrijk zijn voor marketeers. Menigeen ruilde de desk- of laptop in voor de smartphone om op de bank grotere en kleine aankopen te doen of het nieuws te volgen. De inventory voor adverteerders op mobile devices wordt dus steeds groter ten opzichte van desk- en laptops. Kansen dus voor mobiel adverteren. De markt zal blijven groeien in 2017, vooral omdat er steeds meer technologie en data zijn om die groei te faciliteren.

Betere branding op mobiel

Wie in 2017 zijn merk wil branden, zet ook in op mobiel. Lange tijd was de smartphone geen goed conversie middel, waardoor het voor adverteerders minder aantrekkelijk was om hun merknaam op mobiel te branden. Met het toenemen van mobielvriendelijke betaalmethodes verandert dit gestaag en die trend houdt in 2017 aan. We zien dat de programmatic algoritmes erachter slimmer worden, waardoor campagnes op mobiel beter kunnen optimaliseren. Meer informatie over de doelgroep betekent gerichter én relevanter adverteren en branden op mobiel.

Online display advertising voor offline doelstellingen

De slimme marketeer laat in 2017 zijn online en offline doelstellingen en budgetten in elkaar overlopen. Adverteerders en marketeers hebben vaak een online en een offline marketing budget met gescheiden doelstellingen. De online manager zet SEA, social en display campagnes in om aankopen via de webwinkels te stimuleren. Televisie, print en radio wordt ingezet om mensen naar fysieke winkels te sturen. In 2017 vervaagt deze scheidslijn in de praktijk.

Ook bij display advertising vervaagt de scheidslijn. Display is de datagedreven variant van offline folderen. Je plakt als het ware een folder op een beeldscherm om die doelgroep te bereiken. Adverteerders zetten nu ook online advertising in om consumenten naar de fysieke winkel te trekken. Die trend zet zich in 2017 door.

Optimaliseren van campagne doelstellingen

We leiden 2017 in met een nieuwe technologische ontwikkeling aan de kant van de Demand Side Platforms (DSP). Tot op heden konden adverteerders en marketeers slechts één doelstelling instellen voor een programmatic advertising campagne. Wanneer het doel was om traffic te genereren, dan ging het algoritme aan de slag om deze doelstelling te behalen. De campagne werd dan geoptimaliseerd richting traffic. Als je binnen de campagne ook een tweede doel wilde nastreven, bijvoorbeeld het uitleveren op premium titels, kon je dit alleen handmatig proberen te bewerkstelligen.

In 2017 is dat verleden tijd. Het algoritme van de DSP kan nu optimaliseren op meerdere doelstellingen. Dit belooft voordelen te brengen voor adverteerders, omdat zij dan nog minder waste zullen hebben binnen hun advertentiebudget. Het komende jaar zal uitwijzen wat de resultaten zijn van deze slimme optie.

Kees Punt is digital advertising consultant bij Marqeting. Al ruim 3 jaar vertaalt hij de technische mogelijkheden van programmatic advertising naar strategische plannen voor adverteerders en mediabureaus. Met Marqetings technologie ‘Multi-Advertising’ heeft hij zich gespecialiseerd in franchise- en dealerorganisaties.