Over de AVG en online display advertising

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) roept de nodige vragen op bij marketeers en onze opdrachtgevers over online display advertising. Wat betekent de AVG voor je online display campagnes? Hoe zit het met cookies? Wat is de rol van Marqeting en hoe waarborgen wij de privacy van consumenten namens onze opdrachtgevers?

Even vergeten wat de AVG inhoudt? Lees dan dit artikel.

Online display campagnes en bescherming persoonsgegevens 

Wanneer je Marqeting vraagt om een display campagne voor jou te draaien, is het goed om te weten dat wij de persoonsgegevens van de doelgroep die wij namens jou targeten niet bezitten of bewaren. Bij online display advertising worden die gegevens namelijk verwerkt door de Demand Side Platforms (DSP’s), de software die wij gebruiken om campagnes te beheren. De gegevens zijn voor ons altijd anoniem.

De partij die namens jou als opdrachtgever de gegevens verwerkt, is dus de DSP. Marqeting is daarin de tussenpersoon. Wel dragen alle partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om goed met die gegevens om te gaan. Marqeting werkt dan ook alleen met DSP’s die compliant zijn met de AVG. Om de privacy te waarborgen, tekenen wij met de DSP’s verwerkingsovereenkomsten. Marqeting houdt daarbij waar nodig de verplichte documentatie bij.

Cookies onder de AVG

Wat verandert onder de AVG is dat je straks verplicht bent om vooraf duidelijk toestemming te vragen aan de consument voor het plaatsen van een cookie en het verzamelen van zijn of haar gegevens. De consument moet ervan op de hoogte zijn dat er informatie over hem of haar verzameld wordt, waar deze voor gebruikt wordt en hoe lang die informatie gebruikt wordt. Hij of zij moet vervolgens actief toestemming geven en te allen tijde kunnen intrekken.

Welke cookies gebruikt Marqeting voor campagnes?

De cookies die nodig zijn voor het draaien van display campagnes worden door jou als opdrachtgever zelf op je website geplaatst. Jij bent dus verantwoordelijk voor het vragen van toestemming van je consument. Zorg er daarom voor dat je voldoet aan de eisen voor cookie opt-in onder de AVG:

  • De opt-in moet vrijwillig gegeven zijn met een actieve handeling.
  • De opt-in mag geen onderdeel zijn van de algemene voorwaarden.
  • Geef een ondubbelzinnige omschrijving van het doel van de cookie.
  • Voor elk doel moet er apart toestemming worden gegeven.
  • De opt-ins moeten geregistreerd worden.

Campagne cookies

Voor het draaien van display campagnes kunnen wij drie soorten cookies gebruiken:

  • Cookies om conversies te meten.
  • Cookies om retargeting poules op te bouwen.
  • Slimme cookies die bijvoorbeeld uitlezen welke producten een consument op je website bekijkt.

Voor alle type cookies geldt dat je toestemming nodig hebt.

Met de AVG in het vooruitzicht zal Marqeting er alles aan doen om de privacy van de consument te waarborgen en onze opdrachtgevers te begeleiden. Heb je nog vragen over de AVG en display advertising? Neem dan gerust contact met ons op.

Bob Bouwhuis is campagnemanager bij Marqeting. Hij beheert en optimaliseert online campagnes en zorgt ervoor dat opdrachtgevers het beste uit hun display campagnes halen.